14.11.2013

Konkurs na rymowanke zachęcającą do oszczędzania

Konkurs literacki dla uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie na najciekawszą rymowankę zachęcającą do oszczędzania w SKO.

Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza konkurs literacki dla uczniów klas I-VI SP nr 2 w Ostródzie na najciekawszą ,,Rymowankę zachęcającą do oszczędzania”;

Cele konkursu

1.     Kształtowanie wśród uczniów postawy świadomego, celowego i systematycznego oszczędzania;

2.     Popularyzacja wiedzy o działalności SKO i banku PKO BP;

3.     Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich;

4.     Rozwijanie postaw twórczych.

Regulamin konkursu

1.     Konkurs odbywa się w  dwóch kategoriach wiekowych :

a)     kl. I-III szkoły podstawowej

b)    kl. IV-VI szkoły podstawowej

2.     Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie.

3.     Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę.

4.     Rymowanka musi zawierać co najmniej 2 wersy.

6.  Temat rymowanki musi być związany z działalnością SKO (systematyczne oszczędzanie, popularyzacja wiedzy ekonomicznej, popularyzacja działalności banku PKO BP, itp. )

7.Termin złożenia prac: 30 listopada 2013  r. (podpisane prace należy oddać opiekunowi SKO).

Kryteria oceniania

1.     Zgodność treści z tematem konkursu.

2.     Oryginalność.

3.     Poprawność stylistyczna i ortograficzna.

Nagrody:

1. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody!!!

8
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 27
  • 6
Komentarze