07.04.2014

Konkurs "Moja świnka-skarbonka"

KONKURS

świnka skarbonka

Opiekun SKO ogłasza konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Moja świnka-skarbonka”.

By wziąć udział w konkursie należy na kartce formatu A4 narysować swoją wymarzoną świnkę – skarbonkę i pięknie ją ozdobić.

Technika prac dowolna (kredki, farby, flamastry, plastelina, wycinanki, materiały z odzysku itp.)

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Prace należy oddawać do Opiekuna SKO do 30 kwietnia.

Krótka historia

świnka skarbonka2

„Świnka-skarbonka” jest chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem oszczędzania. Początkowo rolę skarbonek pełniły gliniane naczynia, które po staroangielsku nazywane były „pygg”. Z biegiem czasu zmieniła się wymowa tego słowa na tyle, że zaczęło ono przypominać dzisiejsze angielskie słowo „piggy”, czyli „świnka”. W taki oto sposób słowa oznaczające gliniany słój i świnkę zaczęły brzmieć niemal tak samo. W XIX wieku któryś z brytyjskich garncarzy wpadł na zabawny pomysł połączenia dwóch podobnie brzmiących słów w jednym przedmiocie i tak powstała świetnie nam dziś znana „świnka-skarbonka”.

8
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 14
  • 0
Komentarze