pierwsza poprzednia 60 61 62

11 lat Szkolnych Blogów
Dziękujemy, że jesteście z nami!
49
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

W TROSCE O NASZE ŚRODOWISKO

W trosce o nasze środowisko zbieramy surowce wtórne a z ich sprzedaży uzyskujemy dodatkowe środki na wycieczki klasowe.

0
pierwsza poprzednia 60 61 62