Park kieszonkowy – niewielka wyspa zieleni w dużym mieście
Park kieszonkowy (z ang. pocket park) to po prostu niewielki park. Tego typu przestrzenie zazwyczaj można spotkać w dużych miastach. Zlokalizowane są w pobliżu osiedli, na których brakuje terenów zielonych.
2
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

UWAGA KONKURS SKO !!!

Związki frazeologiczne związane z pieniędzmi, oszczędzaniem, bankiem, bogactwem itp.

43

JĘZYK POLSKI ZNAMY

Z ortografią i związkami frazeologicznymi się zmagamy.

1

SPRAWDZIAN Z WIEDZY NA TEMAT ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

10.12.11r. W naszej szkole odbyła się kolejna edycja Rejonowej Olimpiady Promującej Zdrowy Styl Życia PCK, do której przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjanych.

3

POMAGAMY INNYM

Bierzemy udział w akcjach charytatywnych.

0