20.05.2019

GÓRA GROSZA

W akcji GÓRA GROSZA działamy i pieniądze na szczytne cele zbieramy.

Celem akcji Góra Grosza było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własna rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

SKO wzięło również w tej akcji udział, aby pokazać uczniom, do czego służy pieniądz oraz jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

1
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 15
  • 6
Komentarze