07.01.2019

Regulamin konkursu "Bombka z logo SKO"

Cele konkursu:

- rozwijanie oryginalności, pomysłowości podczas wykonywania pracy plastyczno- technicznej

- korzystanie z różnorodnych materiałów, surowców wtórnych do wykonania bombki

- znajomość różnorodnych technik plastycznych i ich wykorzystanie w pracy

- wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych wśród uczniów

REGULAMIN:

1. Temat: Bombka z logo Banku PKO BP S.A

2. Prace w formie przestrzennej lub półprzestrzennej o różnej wielkości i kształcie, wykonane z różnorodnych materiałów ( nie mogą być materiały nietrwałe lub sypkie).

3. Praca powinna być opatrzona metryczką- imię, nazwisko dziecka, kl.

4. Praca musi zawierać logo Banku PKO BP S.A lub skrót tej nazwy lub skrót SKO (prace bez tych ważnych znaków nie będą oceniane).

5. Bombka musi mieć formę zawieszenia- sznurek, tasiemka.

6. Praca plastyczno- techniczna powinna być wynikiem samodzielnych przemyśleń i doświadczeń ucznia, bez ingerencji osób drugich. Każdy uczeń tworzy pracę samodzielnie...

7. Konkurs trwa od 23 listopada 2018r. do 14 grudnia 2018r.

8. Prace należy przynosić do przybudówki do P.Agnieszki Nnoli

9. Organizator konkursu powoła komisję, w skład której wejdą n- le oraz pracownik Banku PKO BP S.A.

10. Wytwory uczniowskie będą oceniane w trzech kategoriach:

I – kategoria klasy I-III

II- kategoria klasy IV-V

III – kategoria klasy VI - VIII.

11. Organizator przyzna nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank PKO BP S.A w Lubaniu za miejsce I, II, III w poszczególnych kategoriach oraz przyzna wyróżnienia.

 

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 10
  • 6