14.06.2020

"Postaw na zieloną energię" - wycieczka do Dobkowa

   Na kolejną wycieczkę wybraliśmy się na warsztaty ekologiczne do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach „Postaw na zieloną energię”. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się co to jest energia odnawialna. Pozyskać ją można wykorzystując między innymi: wodę, wiatr i promienie słoneczne. W przeciwieństwie do paliw kopalnych, zasoby tych źródeł są nieograniczone i nic nie kosztują, a korzystanie z energii odnawialnej dobrze służy środowisku naturalnemu. Spalanie paliw kopalnych powoduje natomiast emisję dwutlenku węgla, który jest jedną z największych przyczyn globalnego ocieplenia. W czasie zajęć labolatoryjnych wykonywaliśmy doświadczenia, które pokazały nam, jak można w prosty sposób  pozyskać czystą energię wykorzystując wodę, wiatr i promienie słoneczne.

   Druga część zajęć poświęcona była zmianom klimatu na kuli ziemskiej. Tajemnice tych wydarzeń skrywają się w licznie odnajdywanych skamieniałościach m.in. na Pogórzu Kaczawskim. Zjawiska towarzyszące zmianom klimatu omawialiśmy wykorzystując interaktywne makiety. Uczyliśmy się też rozróżniać i nazywać minerały. Wielu wrażeń doznaliśmy na specjalnej platformie, która pokazała nam siłę trzęsienia ziemi.

Uczniowie klasy IIb i IIIa

0
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 13
  • 9