02.02.2017

Konkurs pt.,,Zimowa kartka Banku BP S.A"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD HASŁEM

                         ZIMOWA KARTKA BANKU PKO BP S.A

Cele konkursu:

- rozwijanie oryginalności, pomysłowości podczas wykonywania pracy plastycznej,

- znajomość różnorodnych technik plastycznych i ich wykorzystanie w pracy

- wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów

 

REGULAMIN:

1. Temat: Zimowa kartka Banku PKO BP S.A

2. Prace w formacie A4 na kartce białej, w kolorze, w formie płaskiej lub półprzestrzennej.

3. Technika prac dowolna ( dopuszczalne są techniki tzw. ziarniste; brokaty, muszelki, koraliki, kamyczki, itp.).

4. Z każdej klasy n-l, wychowawca wybierze 5 najciekawszych prac uczniów i przekaże organizatorowi konkursu – sala nr10.

5. Praca powinna z tyłu zawierać czytelny opis: imię, nazwisko ucznia, klasę, wiek.

6. Praca plastyczna powinna być wynikiem samodzielnych przemyśleń i doświadczeń ucznia, bez ingerencji osób drugich. Każdy uczeń tworzy pracę samodzielnie.

7. Praca ucznia powinna zawierać treści w formie poziomej lub pionowej..

8. W pracy plastycznej obowiązkowo musi znaleźć się logo banku lub napis PKO BP S A (prace bez  tych ważnych znaków nie będą oceniane).

9. Konkurs trwa od 17 stycznia 2017r. do 10 lutego 2017r. ( ostatni dzień nauki przed feriami)

10. Prace będzie oceniać komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły, z-pca dyrektora i 3 nauczycieli, których, powoła organizator konkursu.

11. Wytwory uczniowskie będą oceniane w dwóch kategoriach:

I – kategoria klasy I-III

II- kategoria klasy IV-VI.

12. Organizator przyzna nagrody ufundowane przez bank PKO w Lubaniu za miejsce I, II, III w poszczególnych kategoriach oraz przyzna wyróżnienia.

                                                                          Organizator konkursu:

                                                                                                     Elżbieta Fenczyszyn

                                                                                                     Maria Skwarczyńska

0
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 24
  • 19