04.12.2022

Konkurs multimedialny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO NA PREZENTACJĘ

 

Cele konkursu:

 

- propagowanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów,

- umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności multimedialnych,

- rozwijanie oryginalności podczas wykonywania pracy,

- znajomość programu Microsoft Power Point i wykorzystanie go w pracy,

- rozwijanie kreatywności i pomysłowościwśród uczniów.

 

REGULAMIN:

 1. Tematy:

 • Moje własne mikroprzedsiębiorstwo” - forma plakatu lub prezentacji (nazwa firmy, typ działalności, lokalizacja, itp.)

 • Pomysł na reklamę własnej działalności gospodarcej – forma plakatu lub filmiku (ma być to reklama zachęcająca do zakładania własnej działalności gospodarcej)

 1. Konkurs przeznaczony dla klas 4-8.

 2. Prezentację należy przygotować w programie Microsoft Power Point, a plakat w programie Microsoft Paint lub Paint 3D.

 3. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

 4. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 6 slajdów,

 5. Autor podpisuje się na ostatnim slajdzie.

 6. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point ( z rozszerzeniem *.ppt, *pps.)

 7. Plakat zgłoszony do konkursu powinien być zapisany w formacie umożliwiającym otwarcie go bezpośrednio w programie Microsoft Paint lub Paint 3D ( obraz PNG lub obraz JPEG),

 8. Filmik zgłoszony do konkursu powinien być zapisany w formacie umożliwiającym otwarcie go bezpośrednio w programie Media Player.

 9. Jako nazwę prezentacji, plakatu, filmiku należny podać wybrany temat pracy.

 10. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio nieopublikowane.

 11. Prace należy przesyłać wyłącznie na adres e mail: beata.domanska@sp4luban.pl lub dorota.latkowska@sp4luban.pl

 12. Konkurs trwa od 21 listopada 2022r. do 02 grudnia 2022r.

 13. . Prace będzie oceniać komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu.

 14. Organizator przyzna nagrody ufundowane przez Bank PKO w Lubaniu za miejsce I, II, III oraz przyzna wyróżnienia.

 15. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnym blogu SKO dnia 13.12.2022 r.

Organizator konkursu:

Beata Domańska

Dorota Latkowska

1
Dodaj Komentarz
 • 0
 • 10
 • 19
Komentarze