28.04.2017

Promocja idei wolontariatu

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego konkursu mającego na celu uzyskanie certyfikatu "Szkolny klub wolontariatu" zorganizowano apel, podczas którego promowano ideę wolontariatu. Między innymi przeprowadzono pogadankę na temat "Co to jest wolontariat?", wykonano plakaty dotyczące tego tematu oraz przygotowano deklaracje dla uczniów chętnych do tego rodzaju działalności.

Opiekunowie Klubu Wolontariusza poinformowali również o konkursach promujących ideę wolontariatu, do których mogą przystąpić wszyscy uczniowie naszej szkoły.

  imgimg

Podczas apelu zaproszeni goście - wolontariusze z Gimnazjum nr 1 - opowiedzieli o swoich akcjach, posługując się dodatkowo prezentacją zawierającą zdjęcia i filmiki dokumentujące ich działalność wolontariacką. Zachęceni w ten sposób uczniowie otrzymali deklaracje członka Klubu Wolontariusza, które po podpisaniu przez rodziców będą potwierdzeniem przynależności do w/w klubu. 
Pamiętajmy, że pomaganie jest po prostu fajne!

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 20
  • 15