22.04.2014

POŻYTECZNE FERIE

Podczas ferii uczniowie mieli zapewnionych wiele atrakcji i nie mogli narzekać na nudę.

W ramach akcji "POŻYTECZNE FERIE", w Domu Kultury,  realizowany był projekt "NIE ZAPOMINAJMY O SĄSIADACH".

Grupa chętnych uczniów pomagała w prostych czynnościach swoim starszym sąsiadom.

Młodzież przynosiła zakupy, węgiel, drewno, paliła w piecu, sprzątała.

Oprócz pracy zapewnione były dzieciom inne atrakcje: wyjazdy na basen do Świebodzic, do kina do Wałbrzycha.

Każdego dnia zorganizowane były również zajęcia prowadzone przez nauczycieli z naszej szkoły.

Tematyka zajęć była zróżnicowana:

zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, taneczne, logopedyczne oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

 

PANI IWONA - OPIEKUN SKO ORAZ PROWADZĄCA ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY OMÓWIŁA, CO POWINNA ZAWIERAĆ APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY

 

 

DZIECI UCZYŁY SIĘ UKŁADAĆ OSOBĘ NIEPRZYTOMNĄ W POZYCJĘ BEZPIECZNĄ

 

 

 

 

 

W ZAJĘCIACH UCZESTNICZYLI RÓWNIEŻ NAJMŁODSI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

 

A TO JUŻ RESUSCYTACJA - 30 UCISKÓW NA KLATKĘ PIERSIOWĄ ORAZ 2 WDECHY