22.03.2017

Wywiadówka

 

Dnia 17 marca rodzice uczniów naszej szkoły mieli możliwość spotkania z wychowawcami i nauczycielami swoich dzieci. Celem wywiadówki było pozyskanie informacji na temat wyników w nauce i zachowania dzieci. Omówiono największe sukcesy uczniów, a także najczęściej pojawiające się problemy wychowawcze występujące w naszej szkole.

5
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 3
  • 11
Komentarze