22.03.2017

VII Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa-środki chemiczne to nie zabawa”

 

            Nasza szkoła wzięła udział w konkursie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z trenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom dzieci związanym z obecnością  w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.

1
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 4
  • 3
Komentarze