29.11.2016

Uprzejmość pomaga w życiu

Warto działać społecznie, pozwala to oszczędzić środki...


Angażujemy do działań podnoszących efektywność naszej placówki również studentów –wolontariuszy z Projektora – Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Nasi uczniowie dzięki nim odkodowali szyfr, wsłuchali się w wiersz „Niegrzeczna dziewczynka”. Wykonali wiele ćwiczeń a także zagrali w grę uczącą logicznego myślenia. Uczymy tym sposobem dzieci otwartości na rozwiązywanie problemów. Najważniejszym jest dla nas to, aby nasi podopieczni wiedzieli, że warto być uprzejmym, gdyż pomoc i dobro nadają życiu właściwy tor, a dobro, które uczynimy może wrócić ze zdwojoną siłą.

 

5
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 14
  • 15
Komentarze