25.04.2015

Zmiana oprocentowania kont

kwiecień

PKO Bank Polski informuje, że w wyniku obniżki podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, PKO bp obniża od 15 czerwca 2015r. oprocentowanie środków na Rachunkach SKO Konto dla Ucznia

 

Środki pieniężne na rachunkach Szkolnej Kasy Oszczędności

do 2500,00zł oprocentowane do 14. 06. 2015r. - 3%

od 15. 06. 2015r. - 2,50%

nadwyżka ponad 2500,00zl do dnia 14.06. 2015r. - 1,00% ,

od dnia15. 06. 2015r. - 0, 50%

 

Informuję, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę oprocentowania środków zgromadzonych na SKO Konto dla Ucznia przed proponowaną datą wejścia w życie zmian dotychczasowych oprocentowania rachunku rodzic/ opiekun prawny może złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji dziecka z programu SKO. Spowoduje to rozwiązanie indywidualnej umowy rachunku w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Brak złożenia na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia , będzie oznaczać akceptację zmiany oprocentowania.

5
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 4
  • 16
Komentarze