27.01.2014

Zajęcia ekologiczne

W naszej szkole realizowane były zajęcia w w ramach projektu ,,Od poznania do działania – ekologia w publicznych placówkach oświatowych Gminy Zbuczyn”

Nauczyciel przyrody przeprowadził zajęcia warsztatowe z klasami IV –VI.

Poruszone zostały zagadnienia dotyczące zanieczyszczeń  powietrza, wody, sposobów zapobiegania  oraz różnych form ochrony przyrody. Zwrócono uwagę na wpływ degradacji środowiska na zdrowie człowieka.

Były to głównie zajęcia praktyczne  z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych  i sprzętu audiowizualnego. Uczniowie przeprowadzali doświadczenia, eksperymentowali, dokonywali obserwacji, pomiaru rzeczy i zjawisk.

Zajęcia były atrakcyjne, ponieważ uczestnicy projektu wystąpili w roli małych naukowców, którzy samodzielnie przeprowadzają badania.

Podczas zajęć pod hasłem "H2O" uczniowie badali jakość wody, oznaczali pH wody, obecność fosforanów  i azotanów w wodzie, w wodach stojących pobranych w różnych miejscach. Określali też wpływ związków chemicznych na życie w wodzie

Wykorzystano pomoce dydaktyczne: walizka ekobadacza, gra dydaktyczna ,,Młody ekolog – oszczędzamy wodę”.

W ramach zajęć "Mikroorganizmy wodne" uczniowie dokonywali obserwacji makro i mikroskopowej wody, określali jakość wody na podstawie obecności mikroorganizmów w niej żyjących, ustalali źródła zanieczyszczeń wód i ich wpływ organizmy żyjące w wodzie.

Wykorzystano pomoce dydaktyczne: lupy, mikroskopy, próbki wody ze zbiorników, zestawienie graficzne organizmów wskaźnikowych.

Na zajęciach o powietrzu uczniowie badali powietrze pod kątem zanieczyszczeń pyłami, określali źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na zdrowie człowieka, poznali metodę  oznaczania tlenków siarki w powietrzu za pomocą skali porostowej, rozpoznawali przyniesione porosty.

Wykorzystano pomoce dydaktyczne: gablotki z porostami, skala porostowa, okazy porostów, osady pyłowe na taśmie samoprzylepnej.

W ramach zajęć pod hasłem "Dlaczego chronić?" uczniowie określali co to jest środowisko przyrodnicze, poznali zagrożenia i  różne sposoby ochrony przyrody, w tym Natura 2000, rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt chronionych.

Wykorzystano pomoce dydaktyczne: Plansze roślin i zwierząt chronionych, filmy Młody ekolog Natura 2000, slajdy, karty pracy, mapa, atlasy, test o parkach narodowych.

Uczestnicy warsztatów znacznie poszerzyli swoją wiedzę z dziedziny ekologii, uwierzyli we własne siły i zrozumieli, że od nich też zależy stan środowiska naturalnego.

P1160305.JPG

P1160306.JPG

P1160308.JPG

P1160309.JPG

P1160312.JPG

P1160313.JPG

P1160316.JPG

P1160318.JPGP1160328.JPG

P1160338.JPG

13
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 34
  • 29
Komentarze