31.03.2015

Słownik pojęć bankowych cz. I

marzec

Bank to samodzielna instytucja finansowa przeprowadzająca różnorodne operacje związane z obiegiem pieniądza i jego gromadzeniem, głównie depozytów, płatności i kredytów.

Bank centralny to naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Jako jedyny ma prawo emisji (druku) polskich pieniędzy.

Konto - twój osobisty rachunek w banku, na który możesz wpłacać i z którego możesz wypłacać pieniądze.

Banknot - pieniądz papierowy, odpowiednio określony co do wartości, daty emisji i eminenta.

Bankomat - urządzenie elektroniczne (automatyczny kasjer), wypłacające i przyjmujące pieniądze  przy pomocy karty magnetycznej identyfikującej klienta. Pieniądze dostępne są o każdej porze dnia i nocy.

Bilon - pieniądz przyjmujący postać monet o rożnych nominałach. Jest to pieniądz pomocniczy. W Polsce to 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy.

Moneta - znak pieniężny o wartości podstawowej waluty, o określonym kształcie (najczęściej krążka), wymiarach i ciężarze, wykonany z metalu, oznaczony symbolem władzy państwowej danego kraju 9np. godło). W Polsce to : 1, 2, 5 złotych.

Nominał - to wartość przyjętego w systemie pieniężnym danego kraju banknotu lub monety, określana przy pomocy wartości podstawowych (np. złoty, euro, dolar lub pomocniczych ( grosz, eurocent, cent).

15
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 14
  • 22
Komentarze