15.02.2015

SKO informacje

luty

SKO konto dla ucznia

Konto na "5" dostępne w ramach SKO jest:

  • bezpieczne – możliwość wypłaty pieniędzy z konta jedynie przez rodziców lub za pośrednictwem nauczyciela,
  • bezpłatne – założenie i prowadzenie konta nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami,
  • bezkonkurencyjne – pierwszy serwis tego rodzaju w Polsce i unikalny projekt o tym charakterze w skali Europy,
  • bardzo dobrze oprocentowane – 3% w skali roku do 2500 zł oraz 1% od nadwyżki ponad 2500 zł

Od kwoty naliczonych odsetek pobierany jest podatek od zysków
kapitałowych w wysokości 19%.

OSZCZĘDZANIE Z SKO ZAPROCENTUJE W PRZYSZŁOŚCI

10
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 13
  • 23
Komentarze