26.03.2015

Rozkręć się z Kamilem

marzec

Kamil urodził się 5 lat temu z ciężkimi chorobami, m.in. rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, porażeniem splotu barkowego prawego z niedorozwojem tej kończyny, niedowładem kończyn dolnych i pęcherzem neurogennym.


Każda nakrętka przybliży rodziców Kamila do kupna specjalistycznego wózka, który da Kamilowi samodzielność i wolność.
Dzięki zaangażowaniu rodziców i ciągłym wyjazdom do specjalistów, czy też na rehabilitację Kamil funkcjonuje dużo lepiej, chociaż potrzebuje stałej i długotrwałej rehabilitacji.


Chłopiec jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Dzięki tej Fundacji poszuk
iwani są ludzie, sponsorzy, którzy są w stanie pomóc Kamilowi przekazując darowiznę na rzecz Kamila.


Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685Warszawa
nr konta: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
lub 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytułem: 12223 Dąbrowa Kamil darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

12
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 6
  • 2
Komentarze