17.02.2015

Historia SKO

luty

Początki idei

Pomysł by najmłodsi uczyli się oszczędzać ma bardzo długą historię. Wyrasta on z ducha oświeceniowej zasady, żeby uczyć, bawiąc. Według ówczesnych mężów stanu nauka miała również obejmować codzienną, praktyczną ekonomię. W XIX wieku w Europie (między innymi w Belgii, Niemczech, Anglii, Francji, i Austrii) powstają pierwsze szkolne kasy, do których uczniowie mogą wpłacać swoje kieszonkowe. W kronikach American Academy of Political and Social Science z 1892 roku czytamy: "W ciągu ostatniego roku idea szkolnych kas oszczędnościowych, szeroko znana i propagowana w Europie, wzbudziła duże zainteresowanie w naszym kraju. (...) Kasy zostały założone w ponad 300 szkołach, do których ponad 28 tysięcy uczniów wpłaciło około 140 tysięcy dolarów". Dalej autor raportu podkreśla, że edukacja ekonomiczna może przyczynić się do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego oraz ograniczyć biedę i przestępczość.

Lata międzywojenne

Również w Polsce od początku XX wieku podejmowano kroki w celu przeszczepiania tego pomysłu. W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć miało między innymi tworzenie Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich powołano w 1927 r. Osiem lat później kuratelą projekt objęła Pocztowa Kasa Oszczędności, która po II wojnie światowej przekształcona została w Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski. Wystarczy przejrzeć kroniki wielu powstających w okresie międzywojennym szkół podstawowych, by przekonać się, że ich dyrektorzy za punkt honoru stawiali sobie stworzenie szkolnej kasy w kierowanej przez siebie placówce. Według dostępnych wpisów, traktowane były one jako ważny element edukacji społecznej w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej. Działalność kas w wielu szkołach została przerwana przez wybuch II Wojny Światowej.

Lata powojenne

Prawdziwy renesans Szkolnych Kas Oszczędności nastąpił jednak w okresie powojennym. W ciągu kilku lat założono ich ponad 20 tysięcy. Na popularność SKO miały na pewno wpływ cenne nagrody, które mogli wygrać najbardziej oszczędni uczniowie i najaktywniejsze szkoły. W organizowanym wtedy konkursie SKO - Olimpiadzie Oszczędnych - do wygrania były między innymi: rowery, radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny. Biorąc pod uwagę obowiązującą wówczas doktrynę ekonomiczną i związane z nią braki w zaopatrzeniu, była to z pewnością kusząca perspektywa dla młodzieży szkolnej. Grupowo można było wygrać głównie wycieczki - do stolicy albo nad morze. Oprócz samej akcji odkładania pieniędzy, organizowano wtedy poboczne imprezy promujące oszczędzanie w SKO. Jak donoszą "Wiadomości SKO" z 1959 roku, na "Kolorowy konkurs" dzieci z całej Polski przesłały aż 40 tysięcy swoich rysunków, ilustrujących korzyści ze zbierania pieniędzy na konkretny cel. Uczniowie zarabiali drobne sumy przy wykopkach ziemniaków, sianokosach, sprzedając butelki, prowadząc sklepiki szkolne czy zbierając zioła i jagody.

Lata 1960- 2000

Pod koniec lat 60. PKO BP zaczęło organizować konkurs dla odkładających oszczędności w szkolnych kasach pod hasłem "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO", w którym do dziś biorą udział szkoły z całej Polski. W 1971 r. prowadzenie SKO przez PKO BP zostaje uregulowane zarządzeniem Ministra Oświaty i szkolnictwa wyższego. W latach osiemdziesiątych odkładanie w Szkolnych Kasach Oszczędności staje się mniej popularne. Wciąż jednak ich liczba utrzymuje się na poziomie 7-8 tysięcy. W 1999 r. w statucie PKO BP pojawia się zapis, że prowadzenie SKO to jedno z zadań banku.

 

Stan aktualny

Decyzją Zbigniewa Jagiełło, Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, bank realizuje projekt rewitalizacji Szkolnych Kas Oszczędności zmierzający do unowocześnienia programu SKO poprzez dostosowanie go do wymogów XXI wieku. Rok szkolny 2010 / 2011 to wprowadzenie projektu do Internetu. W lutym, tegoż roku utworzono, cieszącą się dużą popularnością platformę "Szkolne.Blogi.pl" [www.szkolneblogi.pl], a w czerwcu uruchomiono profil w serwisie Nasza Klasa, o nazwie "Szkoła Oszczędzania". W grudniu 2010 roku na antenie Programu I Polskiego Radia w paśmie Radio Dzieciom wyemitowano pilotażowe audycje edukacyjne PKO Banku Polskiego pod hasłem "SKO - słuchaj, kalkuluj, oszczędzaj". W styczniu 2011 roku ukazał się natomiast "Brawo Bank" - pierwszy numer poradnika ekonomicznego skierowanego do dzieci w wieku od 6 do 10 lat, który już w czerwcu otrzymał Grand Prix w prestiżowym konkursie wydawniczym "Szpalty Roku". Aktualnie w programie SKO prowadzonym przez PKO Bank Polski uczestniczy ponad 4500 społeczności szkolnych z całego kraju (co trzecia szkoła podstawowa w Polsce). Liczba dzieci oszczędzających w Szkolnych Kasach Oszczędności oscyluje wokół 150 tysięcy, a oferta edukacyjna dociera do ponad 1 miliona uczniów polskich szkół. Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma spełniać organizowany dla szkół od ponad 40 lat konkurs. Co roku bierze w nim udział kilkaset szkół z całej Polski. Wiele szkół bazując na dotychczasowych doświadczeniach, doskonali formy oszczędzania i od lat utrzymuje się na czołowych miejscach list nagrodzonych zespołów.

Projekt Szkolnych Kas Oszczędności, którego korzenie sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia, jest aktywnie rozwijającym się programem o ogromnym potencjale edukacyjnym. Kierunki jego rozwoju są wyznaczane przez kolejne pokolenia uczniów, którzy, czerpiąc z niego praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii, zyskują niezbędne narzędzia do radzenia sobie w dorosłym życiu.


19
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 10
  • 4
Komentarze