25.04.2023

Wycieczka do Oczyszczalni ścieków w Kadzidle

Czym są ścieki?

Ścieki to wody zużyte w gospodarstwach domowych, przemyśle, rolnictwie, medycynie czy transporcie. Woda staje się ściekiem jeśli zmieniają się jej parametry jakościowe, skład i temperatura. Do ścieków nie zaliczamy wód pochodzących z hodowli ryb.

Rodzaje ścieków

Ścieki można podzielić na kilka grup:

Ścieki bytowe to wszystkie pochodzące z gospodarstw domowych (z toalety, zlewów czy pryszniców).

Ścieki przemysłowe pochodzą z zakładów przemysłowych i różnią się znacznie składem od ścieków bytowych.

 

Co się robi z wodą z oczyszczalni?

 

– Produktem ubocznym jest energia cieplna. Woda o temperaturze 65–85 stopni jest wykorzystywana do ogrzewania osadów w procesie fermentacji oraz do ogrzewania budynków na terenie oczyszczalni.

 

Aby dowiedzieć się czegoś wiecej na ten temat SKO-wicze odwiedzili pobliską Oczyszczalnię ścieków w Kadzidle.

Brak opisu.

Ścieki bytowe z terenu aglomeracji poddawane są oczyszczaniu w oczyszczalni ścieków msc. Kadzidło. Zmodernizowany i rozbudowany w latach w 2010-2012 r. obiekt na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z 2013 r. ma średniodobową wydajność oczyszczania na poziomie 700 m3 ścieków, przy maksymalnej przepustowości 828 m3 /dobę. Średnia ilość dobowa oczyszczanych w 2019 r. ścieków  wyniosła 615 m3 .
 
1
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 5
  • 12
Komentarze