02.10.2021

SKO w Michowicach zaprasza do konkursu

REGULAMIN

ogólnopolskiego konkursu plastycznego

pt.: „Październikowe oszczędzanie z SKO”

 

 

ORGANIZATOR:

 • Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej
  im. Janusza Korczaka w Michowicach
 • Bank PKO BP Oddział 1 w Skierniewicach

CELE KONKURSU:

 • promocja oszczędzania oraz Banku PKO BP i SKO
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu

UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski,
w których działa Szkolna Kasa Oszczędności.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III

II kategoria – uczniowie klas IV – VI

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na kartonie formatu A3 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi
 • zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – plakatu na dany temat
 • w pracy powinno znaleźć się LOGO SKO i PKO BP oraz postać żyrafki Lokatki lub pancernika Hatetepesa
 • z racji pandemii COVID-19, szkoła biorąca udział w konkursie przesyła do organizatora wyłącznie zdjęcia prac plastycznych
 • każde zdjęcie musi być podpisane: imię, nazwisko, klasa i szkoła uczestnika
 • udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonych prac
 • prace przechodzą na własność organizatora

 

TERMIN KONKURSU:

 • ogłoszenie konkursu: 1 października 2021 roku
 • zdjęcia prac konkursowych należy przesłać do 21 października 2021 roku 
 • prace przesłane po w/w terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane

 

PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY:

 • oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora
 • z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół
 • przyznane zostaną 3 nagrody główne (I, II, II miejsce) oraz po trzy wyróżnienia
  w każdej kategorii wiekowej
 • autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą
 • lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na blogu
  SKO-Michowice (https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-michowice/)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie :)

 

 Zdjęcia prac przesyłamy do opiekunów SKO p. Eweliny Sobiech lub p. Jolanty Zera

2
Dodaj Komentarz
 • 26
 • 17
 • 20
Komentarze
 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2021-10-03 17:11 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  ৡৣ  MIŁEGO ৡৣ❤️ৡৣ
    ,ৡৣ❤️ৡৣ DNIA ☀️,҉, ܓ
  ڰۣڿ•✿ ڰۣڿ•✿ ৡৣ❤️ৡৣ ŻYCZĘ

 • MICHOWICE
  MICHOWICE
  83.28.xxx.xxx
  2021-10-02 20:53 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ________¶ *:¦:-*:¦:-*:¦:-*:¦:* Z wieczornymi
  _______¶$¶*:¦:-*:¦:-*:¦:-*:¦:* pozdrowieniami
  ______¶$$$¶*:¦:-*:¦:-*:¦:-*:¦:* wpadamy
  _¶¶¶¶¶$$$$$¶¶¶¶¶*:¦:-*:¦:-*:¦:* i głosik
  ___¶¶$$$$$$$¶¶*:¦:-*:¦:-*:¦:* zostawiamy.
  _____¶$$¶$$¶*:¦:-*:¦:-*:¦:* Życzymy miłego wieczoru
  ____¶$¶¶_¶¶$¶*:¦:-*:¦:-*:¦:* spokojnej nocy
  ___¶$¶_____¶$¶*:¦:-*:¦:-*:¦:* i kolorowych,
  ____¶_______¶*:¦:-*:¦:-*:¦:* snów.
  *:¦:-*:¦:-*:¦:*
  Zapraszamy Was serdecznie do udziału w naszym konkursie:)
  *:¦:-*:¦:-*:¦:**:¦:-*:¦:-*:¦:*