15.12.2019

Dzisiaj wielka jest rocznica – 11 listopada!

 listopada 2019 roku nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akację Szkoła do hymnu zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. O godzinie 11:11 uczniowie wraz z 4 mln swoich koleżanek i kolegów z 20 tys. szkół w Polsce i za granicą odśpiewali 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, następnie Rotę i Pieśń Legionów Polskich, upamiętniając w ten sposób 101 rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy Rekord dla Niepodległej. Następnie odbyła się część artystyczna, która wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 4
  • 7