01.03.2011

Historia SKO

Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX wieku w Belgii, następnie z Anglii, Francji, Niemczech i Austrii. Na ziemiach polskich sama idea oszczędzania przez dzieci była poruszana już przez Komisję Edukacji Narodowej, która w 1773 roku zalecała  " ćwiczyć dzieci w oszczędności ". Od początków XX wieku były podejmowane próby utworzenia szkolnych kas, ponieważ ziemie polskie znajdowały się wówczas pod zaborami, powstałe szkolne kasy miały charakter lokalny. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1925r., kiedy to Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętności i zasady oszczędzania pieniędzy. Celowi temu służyć miało m.in utworzenie Szkolnych Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność w 1927r,. a w 1935r. zostały objęte zarządem wtedy jeszcze Pocztowej Kasy Oszczędności.

3
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 10
  • 11
Komentarze