06.05.2014

Z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

Uroczysty apel - c.d.

Uczniowie klas: IV - VI przypomnieli nam 
wydarzenia z życia Karola Wojtyły.