Dodaj Komentarz
 • 0
 • 6
 • 2
Komentarze
 • Lidia7
  Lidia7
  79.186.xxx.xxx
  2023-12-06 22:49 | Temat: Mikołajkowe pozdrowienia 🎁🌠
  ODPOWIEDZ

  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██████████♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫████████████♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██████████████♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████████████♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███████████████████♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████████████████♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███████████████████████♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫████████████████████████♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████████████████████♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███████████████████████████
  ♫♫♫♫♫♫♫♫████████████████████████████████
  ♫♫♫♫♫███████████████████████████████████
  ♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████████████████
  ♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██████████████████
  ♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫████████████████
  ♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██████████████
  ♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████████
  ♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫████████████
  ♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██████████♫
  ♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██████████♫
  ♫█♫♫♫████████████♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████♫
  ♫█♫█████████████████♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫████████♫
  ♫███████♫♫♫♫♫█████████♫♫♫♫♫♫♫♫♫████████♫
  ♫████♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫█████♫♫♫♫♫♫♫♫♫███████♫
  ♫███♫♫♫♫██♫♫♫█♫♫♫♫♫♫████♫♫♫♫♫♫♫♫███████♫
  ♫███♫♫♫♫█♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫♫███████♫
  ♫♫█♫♫♫♫██♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫♫██████♫
  ♫♫█♫♫♫♫█♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫██████♫
  ♫♫█♫♫♫♫█♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫██████♫
  ♫██♫♫♫██♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫██████♫
  ♫█♫♫♫♫██♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫██♫♫█♫
  ♫█♫♫♫♫██♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫█
  ██♫♫♫♫█♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫██♫♫♫█
  ██♫♫♫♫█♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫██♫♫♫█
  ██♫♫♫♫█♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫██♫♫♫█
  █♫♫♫♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫██♫♫♫█
  █♫♫♫♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫█♫♫♫█
  █♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫█♫♫♫█
  █♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫█♫♫♫█
  █♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫█♫♫♫█
  █♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫█♫♫♫█
  ██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫█♫♫♫♫
  ██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫██♫♫♫
  ██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫███♫♫♫
  ♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫██♫♫█♫██♫█
  ♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫██♫♫█♫♫███
  ♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫██♫♫█♫♫♫█♫
  ♫███♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫██♫♫█♫♫♫♫♫
  ♫♫███♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫████♫♫♫♫██♫██♫♫♫♫♫
  ♫♫█♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█♫██♫♫♫███♫█♫♫♫♫♫♫
  ♫♫█♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫██♫██♫♫♫♫♫♫
  ♫♫██♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫████♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫█♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫██♫♫♫████♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫█♫♫♫♫♫█████████♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫█♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫██♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫███♫♫♫♫♫♫████♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫
  ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫█████████♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

  Wspaniałych i niezapomnianych Mikołajek
  życzy SKO w SP SARBIA 🎁🧑‍🎄

 • izabela720
  izabela720
  5.173.xxx.xxx
  2023-12-06 16:29 | Temat: SKO W SP2 W LUBANIU
  ODPOWIEDZ

  ║║╔╗ ║║╔╗ ║║╔╗ ║
  ╠╣║║ ╠╣║║ ╠╣║║ ║
  ║║╚╝ ║║╚╝ ║║╚╝ O
  __________________▓▓▓▓▓▓▓
  _________________▓▓▓_▓▓▓▓▓
  _________________▓▓_▓▓▓▓▓▓▓▓
  ________________(█)_▓▓▓▓▓▓▒▒▒
  ___________________▓▓▓▓▒▒▒=░
  ___________________▓▓▒▒▒▒ (◕░
  ___________████████▒▒▒░░░░?
  _________██▒▒▒▒███▓▒▒▒▒░<
  ________█▒▒▒▒██▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒
  ______█▒▒▒▒▒█▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒▒
  _____█▒▒▒▒▒▒█▓▓ ▓▓▓▓▒▒▒▒
  ____█▒▒▒▒▒▒█▓▓ ▓▓▓▓▓▒▒__███
  ___█▒▒▒▒▒▒▒█▓▓ ▓▓▓▓▓___█___ █
  __█▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓░░░
  __██▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓▓ ▓▓▓▓░░░
  ____██▒▒██▓▓▓▓▓▓▓▓___ █
  ______███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_ █
  _______▓▓██████████ █
  _________████████████
  ________██████__██████
  ______███████____██████
  ____███████_____█_██████
  __████████_____█__██████
  _██████_______ █__ ██████
  _████_________█____█████
  __███________█_____█████
  ___████_____█______█████
  ____________█_______██████
  ___________█________████████
  __________█
  POZDRAWIAMY W MIKOŁAJKI:)

 • spswierze
  spswierze
  100.86.xxx.xxx
  2023-12-06 08:02 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Mikołajkowe pozdrowienia ze Świerż!

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.95.xxx.xxx
  2023-12-05 18:38 | Temat: ;)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy

 • 37.248.xxx.xxx
 • 91.238.xxx.xxx
  2023-12-04 17:51 | Temat: Sko
  ODPOWIEDZ

  Brawo ❗️