25.01.2019

Poznajemy ptaki Polski i zasady ochrony bioróżnorodności

Trzęsacz - Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

W dniach od 19 do 24 stycznia b.r. uczniowie z naszej szkoły
uczestniczyli w warsztatach składających się z panelu poświęconego teorii
w pracowni przyrodniczej oraz z zajęć terenowych, podczas których
zdobywali praktyczne umiejętności z rozpoznawania gatunków ptaków w terenie.
img

img
img

Podczas warsztatów zrealizowane zostały tematy:

1. Ptaki Polski - gatunki, liczebność, podstawowe wiadomosci
z zakresu systematyki i biologii.
2. Budowa ptaków - nazewnictwo części ciała, upierzenie,
przystosowanie do lotu i żerowania.
3. Zachowanie się ptaków (etologia) - gody, lęgi, wychowywanie młodych,
zwyczaje na żerowiskach, aktywność dobowa i roczna.
4. Nauka rozpoznawania gatunków ptaków ze zdjęć, slajdów, tablic, plansz.
5. Nauka rozpoznawania gatunków ptaków z nagrań audio.
6. Zajęcia z ilustrowania gatunków ptaków - cech budowy morfologicznej,
sylwetki w locie.
7. Podstawy z zakresu obserwacji ptaków - sprzęt i wyposażenie ornitologa,
prwadzenie notatek, wybór miejsca obserwacji, praca obserwatora w terenie.
8. Podstawy z rozpoznawania ptaków - sylwetki, ubarwienie, śpiew i inne głosy.
9. Rozpoznawanie siedlisk charakterystycznych dla poszczególnych
gatunków ptaków, zapoznanie się bioróżnorodnością zbiorowisk roślinnych
poprzez rozpoznawanie gatunków drzew i krzwewów. 
10. Obserwacje ptaków nad zbiornikami wodnymi.
11. Ptaki i ich siedliska wokół Zalewu Szczecińskiego.
12. Obserwacja ptaków w różnych typach lasów.
A także gry i zabawy integracyjne.
img img
img img
img img
Zdjęcia nadesłał Jakub z klasy VII.

2
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 4
  • 11
Komentarze