03.07.2014

Hurrraaa!!!

W etapie regionalnym Konkursu dla SKO wygraliśmy nagrodę finansową w wysokości 3 tys. złotych. Jesteśmy w gronie 11 najlepszych szkół w Polsce.

Celem Konkursu dla SKO jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w nich nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

 • szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,
 • wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
 • zachęcenie jak największej liczby uczniów do przystąpienia do programu SKO,
 • inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,
 • edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności Organizatora,
 • wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością oraz Organizatorem.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etapu Regionalnego,
 • Etapu Krajowego (dla 11 najlepszych szkół z Etapu Regionalnego).

Dodatkowo na szkoły biorące udział w Etapie Krajowym głosy mogą oddawać Internauci w specjalnym etapie,„Głosowaniu Internautów”.


Składam serdeczne gratulacje Laureatom:

Zespołowi Oświatowemu w Żelkowie Kolonii,

Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu,

Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie,

Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisława Kawy
w Kośmidrach,

Szkole Podstawowej nr 2 w Rabce-Zdroju,

Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy,

Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Michowicach,

Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy,

Szkole Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków
w Warszawie,

Publicznej Szkole Podstawowej w Wąsoszu.

W/w szkoły
oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żukowie                                
przechodzą do etapu krajowego
Konkursu dla SKO w edycji 2013/2014.

Gratuluję wszystkim pozostałym szkołom,
które otrzymały nagrodę II lub III stopnia.

Lista szkół nagrodzonych pod adresem:
http://www.pkobp.pl/media_files/b08664b9-d166-4bfc-a481-fee6a3cf5b9a.pdfDziękuję wszystkim uczniom, rodzicom, przyjaciołom
za zaangażowanie w działania Szkolnej Kasy Oszczędności.

Dziękujemy Komisji Konkursowej za uznanie!

24
Dodaj Komentarz
 • 8
 • 2
 • 7
Komentarze