29.09.2020

Asy z 8 klasy

Od drugiego tygodnia września ruszył projekt  „Asy z 8-mej klasy – trening przed egzaminem”.  Jest to projekt pedagogiczny, którego głównym założeniem  jest przygotowanie  uczniów do egzaminu po ósmej klasie, poprzez utrwalenie wiadomości z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka. Uczestnicy zajęć zapoznają się z formułą egzaminu, typowymi zadaniami egzaminacyjnymi oraz nabędą umiejętności stosowania strategii egzaminacyjnych poprzez rozwiązywanie przykładowych arkuszy.

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 0
  • 7