04.02.2011

Nasza szkoła

Przedstawiamy naszą szkołę.

Nasza szkoła znajduje się w Bytowie w woj. pomorskim w Powiecie Bytowskim w Gminie Bytów. Gmina jest gminą miejsko-wiejską w związku z tym do naszej szkoły uczęszczają dzieci z kilku pobliskich wsi: Mokrzyn, Mądrzechowo,  Ząbinowice, Rabacino, Udorpie, Dąbrówka, Przyborzyce i Świątkowo. Szkołę wybudowano w 1983 roku, więc w tym roku będzie obchodziła 28 rocznicę istnienia. od 1986 roku szkoła nosi imię majora Henryka Sucharskiego. 12 czerwca 1991 roku szkoła otrzymała sztandar. Przez te wszystkie lata budynek przeszedł wiele remontów, a w ostatnim czasie wymieniono stolarkę okienną i ocieplono ściany oraz systematycznie odnawiane są korytarze i sale lekcyjne. W tym roku szkolnym uczy się u nas 600 uczniów, z tego 288 w klasach I-III. W szkole obecnie realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu IX  Działanie 9.1. Poddziałanie  9.1.2 "TAK dla szkoły" oraz także z Priorytetu IX Działanie 9.5 "Babciu, Dziadku masz wiadomość". Dotychczas mury naszej szkoły opuściło ponad 3500 absolwentów. Od 1988 dzieci pochodzenia ukraińskiego uczą się języka ukraińskiego. Od 2002 mają możliwość uczenia się języka kaszubskiego. Od tego roku dodatkowo nauczany jest język niemiecki.

4
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 11
  • 10
Komentarze