25.02.2018

Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie

Cyberprzemoc czyli agresja w Internecie

img

Cyberprzemoc (z ang. cyber bullying, cyberstalking) to zachowanie, które przy użyciu nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, ma na celu skrzywdzenie danej osoby bądź grupy osób.Dotyczy ponad 1/3 uczniów. Jest to umyślne działanie sprawców np. prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie oraz włamywanie się na konta, rozsyłanie kompromitujących zdjęć czy filmów. Jak wiesz, Internet to nie tylko przyjemności i korzyści, ale również zagrożenia.

img

Cyberprzemoc to zagrożenie, które możemy podzielić na kilka rodzajów i które z roku na rok rozszerza swój zasięg, dotykając coraz większą cześć ludzi, zwłaszcza częściej korzystających ze zdobyczy nowych technologii.

Przeczytaj, jak się objawia cyberbullying, poznaj rodzaje cyberprzemocy i dowiedz się, jak reagować na cyberstalking.

Czym się objawia cyberprzemoc?

Cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele, często jest niezauważalna przez otoczenie, przybiera subtelne metody oddziaływania, stopniowo eskalując. Jednak jej konsekwencje dla ofiary są realne: poczucie zagrożenia, bezradności czy poniżenia stanowią prawdziwy problem dla kogoś, kto stał się obiektem cybersprawcy.

img

Złośliwy komentarz, nękanie niechcianymi wiadomościami, publikowanie treści, które mogłyby zostać odebrane jako kompromitujące, często funkcjonują w kategoriach niewinnego żartu, jednak to tylko część działań, które można byłoby nazwać przejawem cyberstalkingu. Bywa, że zaczyna się niewinnie od wypowiedzi w sieci opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się działaniami noszącymi znamiona prześladowania. Wyniki tego typu doświadczeń w dużej mierze mają negatywne czy wręcz niebezpieczne konsekwencje w życiu realnym.

img

Cyberprzemoc: rodzaje

Cyberprzemoc to zjawisko, które ulega ciągłym zmianom, ale jej najczęściej występujące formy to między innymi:

 • rejestrowanie filmów i robienie zdjęć wbrew czyjejś woli;
 • publikowanie cudzych zdjęć i filmów bez zgody;
 • rozsyłanie fałszywych informacji, które maja za zadanie skompromitować bądź zawstydzić dana osobę;
 • nękanie, ośmieszanie, poniżanie czy wręcz prześladowanie za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego;
 • stosowanie mowy nienawiści wobec konkretnej osoby lub grupy;
 • straszenie, szantażowanie, grożenie;
 • włamywanie się na cudze konto poczty internetowej, profilu społecznościowego itp.;
 • podszywanie się pod inną osobę (kradzież tożsamości internetowej, podszywanie się na przykład pod dziecko itp.);
 • pisanie obraźliwych komentarzy na portalach społecznoścowych, forach, blogach itp.;
 • tworzenie obrażających kogoś treści internetowych.

Jak się bronić przed cyberprzemocą?

img

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą cyberprzemocy, w sieci pojawiły się treści dotyczące ciebie lub kogoś tobie bliskiego, nie pozostajesz bezbronny. Zawsze możesz zgłosić sprawę na policję, w każdym województwie są policjanci specjalnie wyznaczeni do walki z cyberprzestępstwami. Ważne, aby w takiej sytuacji zachować wszelkie dowody, czyli np.: maile, sms-y, zrzuty ekranu (print screen), linki do stron, na których pojawiły się dotyczące sprawy treści. Warto zawsze poprosić o interwencje administratora danego forum czy portalu zwykle już na tym etapie można dość sprawnie poradzić sobie z agresorem. Często doradza się również ograniczenie jakichkolwiek kontaktów ze sprawcami.

Jak reagować na cyberprzemoc?

img

Jeżeli jesteś świadkiem cyberprzemocy, podobnie jak w przypadku przemocy fizycznej, staraj się nie pozostawać obojętnym. Pomyśl o zorganizowaniu wsparcia dla osoby pokrzywdzonej, która w tej sytuacji może czuć się bezradna. Warto zademonstrować jasne stanowisko w sprawie, nie rozpowszechniać przemocowych treści i zgłosić sprawę np. administratorowi danej strony czy forum. Ważne, aby sprawca nie dostał akceptacji społecznej, powinien usłyszeć, że krzywdzenie kogoś nie jest nieszkodliwym żartem.

Cyberprzemoc: odpowiedzialność karna

img

Choć nie istnieją jeszcze specjalne przepisy, regulujące konkretnie kwestię cyberprzemocy, jej sprawcy mogą zostać ukarani na podstawie wybranych przepisów kodeksów: karnego, cywilnego i wykroczeń. Wśród czynów zabronionych są m. in. nękanie (art.107 kodeksu wykroczeń), wulgaryzmy (art. 141 kodeksu wykroczeń), groźby (art. 190 i art. 191 kodeksu karnego), włamania elektroniczne (art. 267 i art. 268 a kodeksu karnego), naruszenie wizerunku (art. 23 i art. 24 kodeksu cywilnego) oraz naruszenie czci (art. 212 i art. 216 kodeksu karnego).

Cyberprzemoc - gdzie szukać pomocy?

img

Poniżej podajemy numery telefonów i adresy e-mail, pod którymi dzieci, młodzież i rodzice otrzymają pomoc w zakresie walki z cyberbullyingiem. Dane prezentujemy za stroną Bezpiecznej Szkoły Cyfrowej - www.cyfrowobezpieczni.pl, będącej częścią projektu powstałego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111, strona internetowa: www.116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa w sieci - tel. 800 100 100, strona internetowa: www.800100100.pl

Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - punkt, w którym można zgłaszać nielegalne treści w internecie - adres e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl

 

Gdzie szukać szczegółowych informacji:

www.dbi.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.dyżurnet.pl

www.kidprotect.pl

img

 

 

 

11
Dodaj Komentarz
 • 28
 • 25
 • 16
Komentarze