26.10.2017

"Zabawki w opałach"

Spektakl ekologiczny.

 Znalezione obrazy dla zapytania gify witam serdecznie

Podobny obraz26 października gościliśmy w naszej szkole

aktorów z Krakowskiego Biura Pro­mocji Kul­tury.

Uczniowie klas 0-III z naszej szkoły, a także ze szkół

zaprzyjaźnionych: Michowic i Złotej

mieli możliwość obejrzenia spektaklu ekologicznego

pt. "Zabawki w opałach".Podobny obraz

Spektakl rozpoczął się od wątku, iż stare zabawki

– robot Robi i lalka Basia zostały

wyrzu­cone do piwnicy, stały się niepotrzebne i mają

być spalone w piecu. Od strasznego losu może ich

ura­tować Janeczka – stara pajęczyca zamieszku­jąca piwnicę…Podobny obraz

 

Najważniejsze tem­aty, które przed­staw­iono w spek­taklu to:

- jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach,

- co to jest smog,

- jak seg­re­gować odpady (wg nowych zasad obow­iązu­ją­cych

od 1 lipca 2017 w ramach Wspól­nego Sys­temu Seg­re­gacji Odpadów),

- co robić z elek­trośmieci­ami? Znalezione obrazy dla zapytania gify elektrośmieci

Dodatkowo  zwró­cono uwagę na zagad­nienia związane

ze zwierzę­tami z naszego najbliższego otoczenia.

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Poza bezdyskusyjną wartoś­cią eduka­cyjną, zadbano

również o atrak­cyjną formę spektaklu.

Dzieci brały czynny udział w przed­staw­ie­niu,

odpowiadały na przy­go­towane dla nich pyta­nia i łamigłówki.

Podobny obrazimg

imgPodobny obraz

Podobny obrazimg

Podobny obraz

183
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 1
  • 5
Komentarze