16.02.2017

Pojęcia bankowe, czyli...

...ekonomia w pigułce.

Znalezione obrazy dla zapytania gify witajcie

Zwykle intuicyjnie rozumiemy większość z podstawowych terminów finansowych

(np. lokata terminowa czy konto oszczędnościowe),

jednak trudno nam je sprecyzować i zdefiniować.

Znalezione obrazy dla zapytania gify ksiazkaNasz słownik pojęć bankowych pomoże Wam zrozumieć

podstawowe i najważniejsze pojęcia związane z bankowością.

Od dziś, co jakiś czas będziemy Wam przybliżać świat finansow...

Przyjemnej lektury, Kochani:)

Znalezione obrazy dla zapytania gify ksiazka

Bank – instytucja finansowa prowadząca działalność polegającą

na przyjmowaniu wkładów pieniężnych (depozytów bieżących i terminowych),

udzielaniu kredytów i gwarancji bankowych,

wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego.

Czynności te są zastrzeżone wyłącznie dla banków

(samo słowo bank jest także pojęciem zamkniętym,

którym określa się podmioty działające na mocy określonej ustawy).

Podstawowy podział banków wyróżnia bank centralny

(w Polsce jest to Narodowy Bank Polski) oraz

banki operacyjne (obsługujące klientów masowych).

 

Konto bankowe – rachunek prowadzony przez bank na podstawie

umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem

(albo posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony

także dla kilku osób fizycznych). Posiadacz rachunku bankowego może

swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi

na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały

zawarte postanowienia ograniczające

swobodę dysponowania tymi środkami.

Podobny obraz

 

181
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 15
  • 7
Komentarze