12.03.2017

Pojęcia bankowe, czyli...

...ekonomia w pigułce.

Znalezione obrazy dla zapytania gify  witajcie

Znalezione obrazy dla zapytania gify ksiazkiKochani, przed Wami kolejny zestaw pojęć bankowych.

Zapraszamy do lektury...

Znalezione obrazy dla zapytania gify  budynki bankBank Centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie

systemu bankowego. Jest jednostką podporządkowaną państwu.

W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

Główne funkcje banku centralnego to:

- bank centralny jest bankiem banków i innych instytucji finansowych,

-  jest bankiem skarbu państwa,

prowadzi rachunki wszystkich instytucji państwowych,

-  emituje pieniądz gotówkowy.

Podobny obrazBankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja państwowa gwarantująca

depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocową

w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością.

Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r.

Główne funkcje BFG to:

- gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach

objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

do wysokości określonej ustawą.

- udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły

się w obliczu utraty płynności finansowej,

- wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi.

- gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania.

Finansowanie BFG pochodzi z obowiązkowych opłat rocznych wnoszonych

przez banki objęte systemem gwarantowania, z pożyczek udzielonych przez Fundusz,

głównie bankom, z pomocy zagranicznej, z dotacji udzielonych z budżetu państwa,

z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.

Podobny obrazBank Inwestycyjny - Bank specjalizujący się w działalności inwestycyjnej.

Jego działalność opiera się na emisji oraz handlu papierami wartościowymi.

Podobny obraz

 

 

82
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 13
  • 10
Komentarze