27.02.2017

Pojęcia bankowe, czyli...

...ekonomia w pigułce.

 Znalezione obrazy dla zapytania gify witam

Znalezione obrazy dla zapytania gify ksiazkiPrzedstawiamy kolejny zestaw pojęć bankowych,

życząc przyjemnej lektury...

Znalezione obrazy dla zapytania gify pieniadzeInflacja – jest to spadek siły nabywczej pieniądza,

który przejawia się głównie wzrostem cen dóbr i usług.

Inflacja uznawana jest za miarę spadku wartości naszych pieniędzy –

wraz z upływem czasu jesteśmy w stanie kupić mniej za tę samą kwotę.

Skutecznym sposobem ochrony przed tym zjawiskiem są depozyty terminowe.

Podobny obrazKapitalizacja odsetek – jest to dopisywanie odsetek do kapitału po upływie

czasu określonego w umowie z bankiem. W przypadku większości lokat

terminowych następuje ona po zakończeniu okresu lokowania środków,

po czym klient otrzymuje należne mu odsetki wraz z kapitałem początkowym.

Dla kont oszczędnościowych i lokat z częstszą kapitalizacją odsetek,

kapitalizacja następuje częściej i regularnie, np. co miesiąc, kwartał, a nawet codziennie.

Znalezione obrazy dla zapytania gify papaZnalezione obrazy dla zapytania gify papa

212
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 6
  • 4
Komentarze