29.03.2021

Pojęcia bankowe, czyli...

...ekonomia w pigułce.

gify napisy - gify - kokolina16 - Chomikuj.pl

Zwykle intuicyjnie rozumiemy większość z podstawowych terminów finansowych

(np. lokata terminowa czy konto oszczędnościowe),

jednak trudno nam je sprecyzować i zdefiniować.

Nasz słownik pojęć bankowych pomoże Wam zrozumieć

podstawowe i najważniejsze pojęcia związane z bankowością.

Od dziś, co jakiś czas będziemy Wam przybliżać świat finansow...

 

Przyjemnej lektury, KochaniAktualności, strona 4 - Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance

 

Bank – instytucja finansowa prowadząca działalność polegającą

na przyjmowaniu wkładów pieniężnych (depozytów bieżących i terminowych),

udzielaniu kredytów i gwarancji bankowych,

wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego.

Czynności te są zastrzeżone wyłącznie dla banków

(samo słowo bank jest także pojęciem zamkniętym,

którym określa się podmioty działające na mocy określonej ustawy).

Podstawowy podział banków wyróżnia bank centralny

(w Polsce jest to Narodowy Bank Polski) oraz

banki operacyjne (obsługujące klientów masowych).

Konto bankowe – rachunek prowadzony przez bank na podstawie

umowy rachunku bankowego zawartej z jego posiadaczem

(albo posiadaczami, gdyż rachunek bankowy może być prowadzony

także dla kilku osób fizycznych). Posiadacz rachunku bankowego może

swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi

na rachunku bankowym, o ile w umowie z bankiem nie zostały

zawarte postanowienia ograniczające

swobodę dysponowania tymi środkami.

Wpis życzymy wom dobrej nocki,jedni fajerujom,a jedni jak jo już som  słabi,,,,dobranoc http://nk.pl/grupy/925806/galeria/album/15/5543

 

 

 

99
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 14
  • 8
Komentarze