29.11.2017

Wartość pieniądza.

Edukacja ekonomiczna w kl. II.

Podobny obraz24 listopada, w klasie II odbyły się zajęcia z zakresu

edukacji ekonomicznej pod kierunkiem p. Barbary Łęczyckiej - opiekunki SKO.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom wartości pieniądza,

rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wniosków

oraz hierarchia wartości w życiu człowieka.

Podobny obraz

Podobny obraz

Podobny obraz