24.01.2023

"Wielcy Polacy, ważne daty i Historia Fenomenu SKO"

SKO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu zaprasza nas do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO

                 SKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKO

SKO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu

serdecznie zaprasza Wszystkich uczniów

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie SKO

 

"Wielcy Polacy, ważne daty i Historia Fenomenu SKO"

 

 

Waszym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na dziewięć pytań  z zakresu twórczości Wielkich Polaków i ich wpływu na rozwój Szkolnych Kas Oszczędności:

 

1. Kto był redaktorem miesięcznika „Młody Obywatel” pisma wydawanego od 1935 r. i adresowanego do dzieci oraz młodzieży ze szkół uczestniczących w SKO?

a)  Lidia Głażewska-Dańko autorka książek dla dziecka Lidia Głażewska-Dańko,

b) pisarz i publicysta Stanisław Strumph-Wojtkiewicz,

c)  autorka utworów dla dzieci i młodzieży, redaktorka pism dziecięcych Maria Jadwiga Buyno-Arctowa.

 

2. Autorem logotypu Powszechnej Kasy Oszczędności, popularniej „skarbonki” był:

a) Karol Śliwka,

b) Czesław Centkiewicz,

c),    Julian Tuwim .

 

  3. Kto pisał wiersze na temat oszczędzania i PKO do periodyku „Wiadomości SKO”?

a) Juliusz German,

b) Dorota  Gellner,

c) Jan Brzechwa.

 

  4. Autorem plakatów i grafik na ulotkach reklamujących konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” jest:

a) Barbara Eysymontt -  poetka, prozaik, autorka utworów dla dzieci i młodzieży,

b) Justyna Bednarek - dziennikarka i autorka książek dla dzieci,

c)  Krzysztof Wyzner - malarz i grafik.

 

5. Za oficjalną datę powstania Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego uznaje się:

a) 14 czerwca  1925 r.

b)  23 grudnia 1931 r.

c)  14 stycznia 1935 r.

 

6. W roku szkolnym 1934/1935 do SKO przystąpiło:

a) ponad 5,5 tys. szkół

b) ponad 3,5 tys. szkół

c) ponad 4 tys. szkół

 

7.  Po II wojnie PKO zaczęła inicjować akcje propagujące oszczędzanie, ogłaszając  konkursy  z super nagrodami po roku:

a) 1945 r.

b) 1947 r.

c)1948 r.

 

8) Platforma  społecznościowa www.szkolneblogi.pl powstała w:

a) 2009 r.

b) 2013 r.

c) 2011 r.

 

9. Trzy  rodzaje kont (SKO Konto dla Ucznia, SKO Konto dla Rady Rodziców i SKO Konto dla Szkoły) wprowadzono w :

a) 2012 r.

b) 2010 r.

c) 2014 r.

 

10) Szkolna Kasa Oszczędności obchodziła swoje 85 urodziny w:

a) 2019 r.

b) 2022 r.

c) 2020 r.

 

 SKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKO

Odpowiedzi  należy przesłać do 08.02.2023 r., na adres: 

bwrzosek@op.pl

SKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKOSKO

Odpowiedzi podajemy w formie: numer pytania

- podpunkt, np. 1-a ,2-b

 

Nie zapomnijcie napisać swojego imienia i nazwiska, klasy oraz adresu szkoły, do której uczęszczacie.

 

Każdy uczestnik, który przystępuje do konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska, klasy, szkoły na blogu SKO ZSz-P Orzysz.

Spośród wszystkich poprawnych odpowiedzi

wylosujemy i nagrodzimy 3 osoby – wyniki zamieścimy 

na blogu SKO ZSz-P w Orzyszu 

w dniu  10 lutego 2023 r. : 

Nagrody prześlemy pocztą na adres szkoły. 

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 

Serdecznie Zachęcamy Was

do udziału w konkursie:)

💖Życzymy powodzenia 💖

63
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 7
  • 2
Komentarze