05.03.2023

SKO Pietrzykowice zaprasza do konkursu

,,Najpiękniejsza karta wielkanocna z motywem SKO''

Ogólnopolski konkurs SKO 

SKO w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczno - technicznym

,,Najpiękniejsza kartka wielkanocna z motywem SKO"

 

REGULAMIN

1.Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności w Pietrzykowicach 

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI z całej Polski, w których działają Szkolne Kasy Oszczędności 

3.Cele:

- promowanie Szkolnej Kasy Oszczędności

- rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczniów

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie kartki świątecznej.
Pamiętajcie o elementach rozpoznawczych SKO!!!
Technika wykonanej pracy jest dowolna

 

Konkurs zostanie rozstrzygniętyw dwóch kategoriach wiekowych:

- praca wykonana przez uczniów klas 1-3

- praca wykonana przez uczniów klas 4-6

 

Prace należy dostarczyć do opiekuna SKO do 21 marca 2023r.

 

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy, wykonanej indywidualnie i samodzielnie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2023r.

8
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 9
  • 1
Komentarze