26.01.2023

SKO – PIERWSZE KONTO DLA DZIECKA

Nawet pięcioletnie dzieci mogą mieć własne konto w Szkolnej Kasie Oszczędności.

System oszczędzania najmłodszych przez Szkolną Kasę Oszczędności nie jest nowy. Pierwsza taka Kasa powstała w 1906 roku w Sokalu, ale prawne uregulowanie funkcjonowania SKO nastąpiło w 1925 roku wraz z wydaniem przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisława Grabskiego specjalnego okólnika, w którym wskazywał, że „młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy”.

Szkolna Kasa Oszczędności to unikalny na rynku, innowacyjny i kompleksowy program edukacyjny dla dzieci w wieku 5–13 lat. Dzięki przeprowadzonej w latach 2010–2012 rewitalizacji SKO stało się synonimem nowoczesnej edukacji, w ramach której najmłodsi uczą się m.in. przedsiębiorczości, ekologii czy zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności, a to wszystko pod wspólnym mianownikiem jakim jest oszczędzanie.

Współczesne SKO to również atrakcyjna oferta produktowa, serwis bankowości elektronicznej dla dzieci oraz platforma blogowa udostępniona przez bank szkołom uczestniczącym w programie. W ramach SKO PKO BP oferuje też Konto dla Szkoły czy Konto dla Rady Rodziców. SKO jest przeznaczone dla młodszych dzieci.

SKO – pierwsze konto dla dziecka

ŻRÓDŁO: https://pieniadze.rp.pl/konta-bankowe/art17434981-sko-pierwsze-konto-dla-dziecka

55
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 1
  • 2
Komentarze