25.10.2022

PISZĄ O NAS W.....

....lokalnej gazecie. 

SKO czyli  systematyczność, oszczędność i rozważne wydawanie pieniędzy. Uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej tak jak w poprzednich latach kontynuują program, którego głównym celem jest upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenia postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży oraz promowania współpracy w grupie rówieśników.


Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już 8 rok. Obecnie zrzesza 44 uczniów w wieku od 5 do 13 lat. Pomysł realizacji SKO zrodził się z potrzeby pokazania uczniom jak wiele radości może sprawić oszczędzanie nawet najmniejszych kwot. Uczniowie, którzy przystąpią do programu otrzymują internetowy dostęp do swoich kont, uczestniczą w licznych konkursach, a co najważniejsze – uczą się systematycznego oszczędzania.

Szkolny system odkładania pieniędzy wpływa korzystnie na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wzrostu umiejętności i świadomości oszczędzania. Szkolnym opiekunem SKO jest Pani Katarzyna Kowal, która na co dzień współpracuje z Panią Agnieszką Nogą, opiekunem z ramienia banku PKO BP. Udział w SKO to nie tylko systematyczne oszczędzanie, ale również: prowadzenie szkolnego bloga https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska/współpraca z bankiem PKO BP I oddział w Rzeszowie, prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji ekonomicznej, blogowania i przedsiębiorczości, publikowanie artykułów w lokalnej prasie. Szkolna Kasa Oszczędności w bieżącym roku szkolnym przekazała środki na zakup monitora dla uczniów klas I-III (https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-wysoka-glogowska/kolejny-monitor-w-szkole/). Jest również sponsorem nagród w konkursach szkolnych i akcjach realizowanych na terenie szkoły. W ramach swojej działalności co roku uczestniczymy w Ogólnopolskim Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli.

Wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom dziękujemy za wsparcie i pomoc w realizacji programu. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszej SKO-wej rodzinki!

Katarzyna Kowal

 

https://ziemiaglogowska.pl/artykuly/kolejny-rok-z-bankiem-pko-bp/

4
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 0
  • 13
Komentarze