22.01.2023

JAK TO Z LOGO BYŁO

Początkowo Pocztowa Kasa Oszczędności nie miała znaku graficznego,

który można uznać za logotyp. Nad lub pod literami P.K.O. widniał zazwyczaj wizerunek orła białego.

Ten symbol miał pokazywać, że działalność Pocztowej Kasy Oszczędności jest regulowana przez państwo.

img

Po II wojnie światowej nie było już Pocztowej Kasy Oszczędności, zastąpiła ją Powszechna Kasa Oszczędności.

Obok nowej nazwy na wielu budynkach i materiałach reklamowych wciąż widniał dopisek „Pewność. Zaufanie”.

Z czasem jednak był on modyfikowany. Skrót PKO, mimo zmiany nazwy, pozostał.

W pierwszych latach po wojnie priorytetem władz Kasy nie było projektowanie logotypu instytucji, ale jej odbudowa.

Powszechna Kasa Oszczędności

 

Logo PKO, zaprojektowane w latach 60. XX w., zmieniało się kilka razy.

Modyfikowano kolory i kształt czcionki, ale słynna skarbonka pozostała!

Najpierw wprowadzono nową kolorystykę – stała się niebieska.

Miejsce monety w projekcie zajęła kropka. Takie jednolite logo PKO towarzyszyło Polakom do przełomu wieków.

Logotyp 'Śliwka'

 

W 2000 r. nastąpiło wyraźne odświeżenie logotypu. Wiązało się to ze zmianą nazwy na PKO Bank Polski.

Kolory zostały rozjaśnione i znów zmieniono barwę kropki – tym razem zaprojektowano ją w kolorze pomarańczowym.

Jednakową czcionką została napisana w logotypie pełna nazwa PKO Bank Polski.

 

Logotyp PKO, 2000r.

95
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 21
  • 15
Komentarze