30.06.2021

Zakończenie Roku Szkolnego

Żegnaj szkoło!

Ostatni dzień w tym roku szkolnymw murach szkoły

 

Świadectwa, dyplomy, książki.....

 

Gratulujemy Wszystkim ukończenia

kolejnej klasy