05.03.2022

Wsparcie dla Ukrainy

Akcja "Frytki w szkole"

 

Wspólnie z Samorządem Uczniowskim, Szkolną Kasą Oszczędności, nauczycielami,

pracownikami szkoły i Radą Rodziców odbyła się akcja "Frytki w szkole",

z której dochód zostałw całości przeznaczony na pomoc dla Ukrainy.