22.12.2019

W hospicjum...

Podobny obraz

18.12.2019  Szkolne Koło Caritas,  wraz z Samorządem Uczniowskim (a to członkowie SKO)  i rodzicami odwiedziło Hospicjum "Samarytanin" w Legnicy. Wszyscy pensjonariusze zostali obdarowani upominkami wykonanymi własnoręcznie.