10.03.2022

Święto szkolne

DZIEŃ KOBIET

Uroczystość szkolna rozpoczęła się od konkursów. Dziewczęta mogły zdobyć różne tytuły np.

"Mistrza słownictwa"

"Mistrza fryzur"

"Mistrza rakietki"

"Mistrza portretu"

Komisja sędziowska składająca się z chłopców i nauczycieli decydowała o przyznanych nagrodach, które ufundowało SKO.