05.11.2019

Świetlica z SKO

Własne gry edukacyjne - bezpiecznie w ruchu drogowym

W świetlicy Pani Małgosia doskonaliła wiedzę uczniów z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach.

Na początku uczniowie zapoznani zostali z zasadami gry. Przygotowane plansze pomogły w przypomnieniu zasad obowiązujacych pieszych i rowerzystów.

A póżniej ....to była świetna zabawa.