27.01.2019

Skąd dowiecie się o historii SKO i PKO?

Gazetki ścienne

Przez cały tydzień (od 21 stycznia) na korytarzach szkolnych były rozwieszone

materiały dotyczące historii SKO i PKO. Uczniowie spędzali przerwy czytając

i poszerzając swoją wiedzę. Była to jedna z wielu możliwości przygotowania się

do konkursu szkolnego "Co wiem na temat SKO i PKO".