19.03.2022

Robimy plakaty

Własne pomysły

Satysfakcja ze wspólnej pracy

Każda impreza szkolna poprzedzona jest przygotowaniami, w które angażują się członkowie SKO.

Wspólna praca i wymiana zdań daje poczucie jedności i dobrych relacji między uczniami.

Zobaczcie, jak pracują nasi uczniowie.