08.04.2022

Pomagamy

30.03

W szkole Zbylutowie odbył się Koncert „Solidarni z Ukrainą" w wykonaniu uczniów ze szkoły macierzystej i filialnej. 

Całkowity dochód z koncertu (1 400,00 zł) przeznaczony zostanie na wsparcie uchodźców z Ukrainy.